Nalazite se ovde: Uslovi poslovanja » Opšti uslovi
 
Opšti uslovi poslovanja
 
Opštim uslovima poslovanja definisana su pravila čije poštovanje od strane prodavca i kupca obezbeđuje uspešno okončanje prodajnih transakcija putem Internet prodavnice. Opštim uslovima kupovine precizirane su i posledice koje snose DD Tickets i Kupac, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila. DD Tickets zadržava pravo promene opštih uslova poslovanja, shodno novim momentima ponude i zakonske regulative, pa je potrebno pre svake kupovine proveriti informacije u vezi sa opštim uslovima kupovine.

DD Tickets se obavezuje da će kupljene standardne ulaznice dostaviti Kupcu na adresu koju je Kupac naznačio prilikom kupovine u roku od najviše 7 radnih dana od dana slanja. Uobičajeno vreme isporuke je 2 radna dana za isporuku u Srbiji, a do 5 radnih dana za inostranstvo.

Ukoliko kupac unese pogrešne lične podatke o adresi za isporuku ulaznica prilikom procesa kupovine, DD Tickets ne snosi odgovornost za neisporučivanje ulaznica. U tom slučaju DD Tickets će pokušati da kontaktira Kupca i isporuči ulaznice na novoutvrđenu adresu. Takođe je neophodno da kupac pored adrese za isporuku ostavi i kontakt telefon na koje će moći dostavna služba da ga nazove radi dogovora o vremenu isporuke.

Elektronske ulaznice (e-ulaznice i m-ulaznice) se kupcu isporučuju elektronskim putem.
 • E-ulaznice se isporučuju putem e-mail priloga (pdf dokumenti) na e-mail adresi navedenoj prilikom zaključivanja porudžbine. Svaku takve ulaznicu je potrebno odštampati na belom A4 papiru i pokazati na ulazu događaja gde se vrši njena provera putem očitavanja barkoda
 • M-ulaznice se isporučuju putem linkova u SMS poruci poslatoj na broj mobilnog telefona navedenog prilikom zaključenja porudžbine. Takve ulaznice je potrebno otvoriti na telefonu pomoću programa za prikaz pdf dokumenata i u punoj veličini pokazati na ulazu događaja gde se vrši njena provera putem očitavanja barkoda.
Naručene ulaznice Kupac mora platiti i preuzeti u roku naznačenom u potvrdnom mail-u o izvršenoj porudžbini (odnosno u pratećoj profakturi), koja se jedinstveno vodi pod svojim transakcionim brojem. Rok se računa od 00 časova prvog sledećeg dana posle datuma naručivanja. U slučaju da poslednji dan roka bude nedelja ili praznik, kao poslednji dan roka računa se prvi sledeći radni dan. Ukoliko kupac ulaznice ne uplati u naznačenom roku, iste će biti automatski stornirane i vraćene u prodaju bez daljih obaveštenja. Kupac u tom slučaju gubi sva prava koja su proistekla iz postupka naručivanja.

Prilikom plaćanja karticom putem Interneta unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Ni u jednom trenutku naš sistem nema pristup osetljivim podacima o platnoj kartici, pa samim tim DD Tickets ne može biti odgovoran za zloupotrebu istih.

U Ime DD Tickets-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima, a u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u DD Tickets-a odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Povraćaj novca

preduslovi za povraćaj novca

Samo u slučaju otkazivanja događaja ili promene datuma održavanja događaja, OSIM u slučaju “više sile trećeg stepena” kada važe posebni uslovi, kupci standardnih i elektronskih ulaznica mogu zatražiti povrat novca. Povraćaj je moguć samo uz direktnu saglasnost organizatora događaja koja mora biti definisana ugovorom ili aneksom ugovora sa DD Tickets-om.

Povraćaj novca u slučaju elektronskih ulaznica (e-ulaznica i m-ulaznica) vrši DD Tickets, bez obzira na mesto i način njihovog plaćanja.

Povraćaj novca za standardne ulaznice kupljene u prodajnim objektima DD Tickets prodajne mreže vrši DD Tickets.

Povraćaj novca za standardne ulaznice kupljene van DD Tickets prodajne mreže nisu predmet obaveze povraćaja od strane DD Tickets-a

Povraćaj se vrši samo za vrednost iskazanu na ulaznici, dok ostali eventualni troškovi pratećih usluga (trošak rezervacije, troškovi obrade, troškovi slanja, itd..) nisu predmet povraćaja jer su oni svakako već izvršeni prema kupcu.

Postupak povraćaja novca za elektronske ulaznice (e-ulaznice i m-ulaznice)

Potrebno je da kupac pošalje DD Tickets-u zahtev za povraćaj na e-mail adresu office@ddtickets.rs sa subject-om “Povraćaj novca za transakciju br. xxxxxxxx” gde je xxxxxxxx osmocifreni broj transakcije koji se na elektronskoj ulaznici vidi pod stavkom TN:

Zahtev mora u sebi sadržati sledeće podatke:

1. Ime i prezime kupca
2. Broj bankarskog računa kupca na koji se vrši povraćaj novca, i naziv banke*
3. Konkakt telefon kupca
4. Broj transakcije (8-cifreni broj)

Takođe treba dodati i sledeće:

a) Za slučaj m-ulaznica - broj mobilnog telefona na koji su ulaznice putem SMS-a poslate odnosno inicijalno preuzete.

b) Za slučaj e-ulaznica - e-mail adresu na koju su poslate odnosno e-mail koji je naveden prilikom kupovine

Nakon izvršene provere identiteta i autorizacije, DD Tickets će u izvšiti povraćaj novca na dostavljeni račun kupca.

*Naponena 1: Ukoliko su ulaznice plaćene online na sajtu www.ddtickets.rs onda se povraćaj novca vrši direktno na račun za koji je vezama platna kartica koja je korišćena prilikom plaćanja. U tom slućaju nije potrebno dostavljati broj bankarskog računa i naziv banke, već u stavci 2) samo navesti “online uplata”

Postupak povraćaja novca za standardne ulaznice

Potrebno je ulaznice fizički ili poštanski dostaviti DD Tickets-u na adresu:

DD Ticketing Solutions d.o.o.
Strahinjića bana 22/2
11000 Beograd
SRBIJA

U koverti sa ulaznicama navesti na papiru čitko ispisano:
1. Ime i prezime kupca
2. Broj bankarskog računa kupca na koji se vrši povraćaj novca, i naziv banke**
3. Konkakt telefon kupca ili e-mail adresu kupca

**Naponena 2: Ukoliko su ulaznice plaćene online na sajtu www.ddtickets.rs onda se povraćaj novca vrši direktno na račun za koji je vezama platna kartica koja je korišćena prilikom plaćanja. U tom slućaju nije potrebno dostavljati broj bankarskog računa i naziv banke, već u stavci 2) samo navesti “online uplata”

Reklamacije

Na osnovu odredbi iz člana 36 Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru /Sl.gl. RS 39/96,20/97 i 46/98/, člana 34 i 35 Zakona o zaštiti potrošača /Sl.gl RS 79/2005 i odredbi statuta Preduzeća DD Ticketing Solutions d.o.o., direktor preduzeća dana 6.10.2014. donosi:

Pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacionih zahteva


Član 1

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na postupak i način rešavanja reklamacionih zahteva potrošača koji su ulaznice kupili u okviru roka od 12 meseci od dana izvšene kupovine osim prava za koja je ovim Pravilnikom i Zakonom predviđeno da traju kraće.

Član 2

Kupac je dužan da prilikom podnošenja reklamacije podnese:
 1. Fotokopiju ulaznice i originalnu ulaznicu na uvid
 2. Dokaz o identitetu kupac (fotokopija lične karte)
 3. Dokaz da je ulaznica kupljena u prodajnom objektu DD Tickets ili DD Tickets oficijelnoj prodajnoj mreži.

Član 3


Prodavac je dužan da u prisustvu potrošača izvrši pregled ulaznica koje su predmet reklamacije, konstatuje stanje i detaljno prenese reklamacioni zahtev potrošača DD Tickets službi za rešavanje reklamacija.

Prodavac može izuzetno, ukoliko je uzrok reklamacije očigledan, da odmah po konstatovanju stanja ulaznice saopšti potrošaču da li se radi, u smislu garantnih uslova, o osnovanoj ili neosnovanoj reklamaciji.

Član 4

Preduzeće je obavezno da u roku od osam dana računajući od narednog dana od dana prijema reklamacije donese odluku po reklamaciji.

Preduzeće je u obavezi da u roku od 45 dana od dana isteka roka iz prethodnog stava ispuni osnovan reklamacioni zahtev u skladu sa odredbama člana 22 Zakona o zaštiti potrošača.

Član 5

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je ulaznice prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, DD Tickets je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

Član 6

Odredbe ovog pravilnika stupaju na pravnu snagu danom donošenja


Osnovni podaci o firmi:

 • Pun naziv: DD TICKETING SOLUTIONS doo Društvo za rezervaciju, štampu, prodaju i distribuciju ulaznica Beograd - Stari Grad
 • Skraćeni naziv: DD TICKETING SOLUTIONS DOO BEOGRAD
 • Sedište: Strahinjića bana 22/2, 11000 Beograd
 • Matični broj: 21043842
 • PIB: 108663210
 • Šifra delatnosti: 7990
 • Opis delatnosti: Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
 • PDV obveznik: DA
 • Telefon: (066) 5353-121
 • E-mail: office@ddtickets.rs
 • Web: https://www.ddtickets.rs

Korisnički servis:

Ukoliko vam je potebna pomoć prilikom postupka bukiranja, molimo nazovite +381 (66) 5353-121
Radno vreme: Pon-Pet 10h-18h

Ukoliko želite da prijavite neki tehnički problem, molimo pišite nam na office@ddtickets.rs

Ukoliko želite da uložite reklamaciju, možete to učiniti putem mail-a na office@ddtickets.rs.

VAŽNA NAPOMENA!

DD Tickets, odnosno DD Ticketing Solutions d.o.o. Beograd, nije organizator događaja koji su u prodaji. Događaj vodi organizator, koji izdaje ulaznice, određuje cene, termine i sve ostale uslove vezane za događaj. DD Tickets, odnosno DD Ticketing Solutions d.o.o. Beograd vrši samo distribuciju u ime i za račun organizatora, te s toga ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa organizacijom događaja i / ili njegovog održavanja i nije odgovoran za povraćaj novca.