Nalazite se ovde: Uslovi poslovanja » Povrat ulaznica
 
Povrat ulaznica
 
★★★ Povrat novca za standardne ulaznice, e-ulaznice i m-ulaznice ★★★

PREDUSLOVI ZA POVRAT

Samo u slučaju otkazivanja događaja ili promene datuma održavanja događaja, OSIM u slučaju "više sile trećeg stepena" kada važe posebni uslovi, kupci standardnih i elektronskih ulaznica mogu zatražiti povrat novca. Povrat je moguć samo uz direktnu saglasnost organizatora događaja koja mora biti definisana ugovorom ili aneksom ugovora sa DD Tickets-om.

Povrat novca u slučaju elektronskih ulaznica (e-ulaznica i m-ulaznica) vrši DD Tickets, bez obzira na mesto i način njihovog plaćanja.

Povrat novca za standardne ulaznice kupljene u prodajnim objektima DD Tickets prodajne mreže vrši DD Tickets.

Povrat novca za standardne ulaznice kupljene van DD Tickets prodajne mreže nisu predmet obaveze povrata od strane DD Tickets-a

Povrat se vrši samo za vrednost iskazanu na ulaznici, dok ostali eventualni troškovi pratećih usluga (trošak rezervacije, troškovi obrade, troškovi slanja, itd..) nisu predmet povrata jer su oni svakako već izvršeni prema kupcu.

POSTUPAK POVRATA ELEKTRONSKIH ULAZNICA (e-ulaznice i m-ulaznice)

Potrebno je da kupac pošalje DD Tickets-u zahtev za povrat na e-mail adresu office@ddtickets.rs sa subject-om "Povrat za transakciju br. xxxxxxxx" gde je xxxxxxxx osmocifreni broj transakcije koji se na elektronskoj ulaznici vidi pod stavkom TN:

Zahtev mora u sebi sadržati sledeće podatke:

1. Ime i prezime kupca
2. Broj bankarskog računa kupca na koji se vrši povrat, i naziv banke*
3. Konkakt telefon kupca
4. Broj transakcije (8-cifreni broj)

Takođe treba dodati i sledeće:

a) Za slučaj m-ulaznica - broj mobilnog telefona na koji su ulaznice putem SMS-a poslate odnosno inicijalno preuzete.

b) Za slučaj e-ulaznica - e-mail adresu na koju su poslate odnosno e-mail koji je naveden prilikom kupovine

Nakon izvršene provere identiteta i autorizacije, DD Tickets će u izvšiti povrat novca na dostavljeni račun kupca.

*Naponena 1: Ukoliko su ulaznice plaćene online na sajtu www.ddtickets.rs onda se povrat vrši direktno na račun za koji je vezama platna kartica koja je korišćena prilikom plaćanja. U tom slućaju nije potrebno dostavljati broj bankarskog računa i naziv banke, već u stavci 2) samo navesti "online uplata"

POSTUPAK POVRATA STANDARDNIH ULAZNICA

Potrebno je ulaznice fizički ili poštanski dostaviti DD Tickets-u na adresu:

DD Ticketing Solutions d.o.o.
Strahinjiča bana 22/2
11000 Beograd
SRBIJA

U koverti sa ulaznicama navesti na papiru čitko ispisano:
1. Ime i prezime kupca
2. Broj bankarskog računa kupca na koji se vrši povrat, i naziv banke**
3. Konkakt telefon kupca ili e-mail adresu kupca

**Naponena 2: Ukoliko su ulaznice plaćene online na sajtu www.ddtickets.rs onda se povrat vrši direktno na račun za koji je vezama platna kartica koja je korišćena prilikom plaćanja. U tom slućaju nije potrebno dostavljati broj bankarskog računa i naziv banke, već u stavci 2) samo navesti "online uplata"